Tag Archives: internet

To cocodak, or not to cocodaaaak, that is the question!

Zamislimo daleeeeku budućnost, jedan idealan, tehnološki i darvinovski napredan svet u kome svekolike živuljke egzistiraju na internetu. Zamislimo da su tamo i pčelice i kolibri, i miši, uroborosi, i minotauri i štaznam, vaskolika biološka i mitološka manifestacija kako kosmosa tako i astralnuih projekcija. I fokusirajmo se na, recimo,  kokošinjac i kokoši. Petao included. I zamislimo […]

O slobodi govora

                “Među svim načelima, koja izlaze na vidik, u životu pojedinog čoveka, naroda i celog čovečanstva, nema ni jednoga, koje bi toliko važilo, a kamoli važnije bilo od – slobode.” Kraljević Petar A. Karađorđević, predgovor sopstvenom prevodu dela Džona Stjuarta Mila “O slobodi” (Pariz 1867)     Koliko […]