O slobodi govora

Share
 
Postavjena 1886.

Statua slobode u Njujorku, poklon Francuske.

 

 

 

 

 

 

 

“Među svim načelima, koja izlaze na vidik, u životu pojedinog čoveka, naroda i celog čovečanstva, nema ni jednoga, koje bi toliko važilo, a kamoli važnije bilo od – slobode.”

Kraljević Petar A. Karađorđević, predgovor sopstvenom prevodu dela Džona Stjuarta Mila “O slobodi” (Pariz 1867)


 
 

Koliko god ojađeni, zastranjeni, uzapćeni, upregnuti poneki ljudi bili, treba se nadati da će i oni, uprkos svoje gorljive vrednoće, i skoro fatalističke posvećenosti u vređanju i ponižavaju drugih, pronaći sreću jednog dana, kada budu imali sopstveno mišljenje i uspešno posegnu za pravom da ga slobodno kažu. Onog dana koji je po svemu sudeći još daleko od juna 2012.

Ostvariti pravo na slobodu, mogu samo slobodni ljudi. Osvojiti pravo na izražavanje mišljenja mogu samo oni koji imaju mišljenje.

I onda, za kraj, da bude svima jasno, Džon Stjuart Mil.

 

“Jedina sloboda koja zaslužuje to ime je sloboda potrage za sopstvenim dobrom na sopstveni način, pod uslovom da ne pokušavamo da druge lišimo njihove/slobode/, ili dok ih ne sprečavamo u naporima da slobodu steknu.”

“The only freedom which deserves the name, is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs, or impede their efforts to obtain it.”
John Stuart Mill, On Liberty, 1859

Share

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.