Tag Archives: poredak

Fašizam

Pita me dete šta je zapravo Fašizam. Pomislio sam da je glupo i dosadno da počnem sa onim, potiče od reči Fascio, it.-(faš(i)o) -Grupa predmeta skupljenih i povezanih, – dokumenata, – cvetova, – pruća; SNOP. U antičkom Rimu skup pruća sa sekirom označavao je autoritet države. (Fasces) Pa onda Fascismo:…. Fašizam: totalitarni politički sistem – […]