Fašizam

Share

Pita me dete šta je zapravo Fašizam. Pomislio sam da je glupo i dosadno da počnem sa onim, potiče od reči Fascio, it.-(faš(i)o) -Grupa predmeta skupljenih i povezanih, – dokumenata, – cvetova, – pruća; SNOP. U antičkom Rimu skup pruća sa sekirom označavao je autoritet države. (Fasces)

Pa onda Fascismo:…. Fašizam: totalitarni politički sistem – režim u Italiji 1922 – 1943. (Hleba i rada – Bede i rata), (Socijalna pravda – jedankost u bedi), (Masovni radovi – radni logori), (Red i poredak – nered u poretku), (Izvozna ekspanzija – kolonijalizam).
Dobrica Musolini se redovno u svojim, danas bismo rekli grotesknim govorima, obraćao obožavocima sa NARODE.

Preskočio sam sve to i objasnio jednostavnim rečima. Pokret pretežno neobrazovanih i često depresivnih ljudi, koji u nemogućnosti da opravdaju razlog sopstvenog bitisanja pronaze utehu u vođama čije, opet, propale ambicije da pronađu njima odgovarajuće mesto u društvenoj i finansijskoj hijerarhiji, a koji se u svojim političkim platformama pozivaju na Narod, misle na Naciju, i veruju da će tako najlakše dospeti u priliku da pomenute frustracije zaleče jer je Narod, (koji dakle sačinjavaju osobe sa insuficijencijom odrednice kao na primer ličnost, ili otac, ili sin, ili radnik, ili pisac, ili nešto…) sklon da bude Nacija, i voli kada mu kažu da ga vole i da sve zbog njega rade.

U našoj dnevno političkoj praksi, takvi se lako razaznaju i prepoznaju, ponekg i dodatno grupišu. Snop, ili bolje reći zavežljaj. Grupa. Narodna.
Druga reč koju treba objasniti: Glupak: Srp. – glupak, глупак; Alt: Glupan, glupander, Alt: Dupeglavac; Eng. – Stupid; (Alt Asshole); It. – Stupido. ; De. – Dumm; Rus. Дурак ; Fra. – Stupide; Slo: Neumen: Čovek koji glasa za narodne pokrete, za snop, zavežljaj, može i vezicu. Praziluka. Narodnu.

Share

3 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.