Tag Archives: #NetBot

To cocodak, or not to cocodaaaak, that is the question!

Zamislimo daleeeeku budućnost, jedan idealan, tehnološki i darvinovski napredan svet u kome svekolike živuljke egzistiraju na internetu. Zamislimo da su tamo i pčelice i kolibri, i miši, uroborosi, i minotauri i štaznam, vaskolika biološka i mitološka manifestacija kako kosmosa tako i astralnuih projekcija. I fokusirajmo se na, recimo,  kokošinjac i kokoši. Petao included. I zamislimo […]